EUS   I   CAS

Nafarroa etorbidea, 14 Beasain / 943 883 110

LEGE-OHARRA

1. Web Orriaren titulartasuna

Informazio Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 10. artikuluaren arabera, erabiltzaileari jakinarazten zaio ARGI OPTIKA BEASAIN SLren web orria dela, IFZ: B20773024 eta helbidea: Nafarroa ETORBIDEA 14 (20200) BEASAIN GIPUZKOA aurrerantzean ARDURADUNA.

Informazio honek web-orriaren erabiltzaileek beren gain hartzen dituzten eta errespetatzeko konpromisoa hartzen duten erabilera-baldintzak, erantzukizun-mugak eta betebeharrak osatzen eta arautzen ditu.

2. Erabiltzeko moduak eta baldintzak

Web orri honetan sartzeak esan nahi du ERABILTZAILEA dela, eta bere borondatez sartzen dela webgune honetan. Webgune honetan sartzeko eta nabigatzeko, webgune horretan dauden legezko ohartarazpenak, baldintzak eta erabilera-baldintzak onartu eta ezagutu behar dira. Sarbide hutsak ez du esan nahi ARDURADUNAren eta WEBeko TITULARRAREN artean inolako merkataritza-harremanik ezartzen denik. Web orrian ematen den informazioaren helburua erabiltzaileek ARDURADUNAk ematen dituen jardueren eta zerbitzuen berri izatea da, eta hark beretzat gordetzen du edozein unetan edukiak aldatu, ezabatu edo ezerezteko eskubidea, zerbitzuak emateko beharrezkotzat jotzen dituen moduan. Ahalmen horrek ez die erabiltzaileei inolako eskubiderik ematen kalte-galerengatiko kalte-ordaina jasotzeko, eta, beraz, ERABILTZAILEAri gomendatzen zaio lege-ohar hau irakurtzea webgunera sartzen den bakoitzean.

3. Erabilera okerra

ERABILTZAILEAk bere gain hartzen du ataria erabiltzeko erantzukizuna, eta konpromisoa hartzen du web-orria ondo erabiltzeko eta egiazko eta legezko informazioa emateko, eta ez da onartzen legearen, eskubideen edo hirugarrenen interesen aurkako jokabiderik.

ARDURADUNAri zenbait zerbitzu edo eskaera egiteko, aldez aurretik datuak biltzeko inprimakia bete beharko da. Ondorio horietarako, ERABILTZAILEA izango da egin edo jakinarazi dezakeen informazio faltsu edo zehaztugabearen erantzulea, eta ARDURADUNAri eragiten dizkion kalteen erantzulea, berriz, web-orri honetako baldintzak eta betebeharrak betetzen ez dituzten ERABILTZAILEei webgunerako sarbidea ukatzeko edo kentzeko eskubidea izango du.

4. Bermeak eta erantzukizuna baztertzea

ARDURADUNAk ez du bere gain hartuko web-orriko edukiak gaizki erabiltzearen erantzukizunik, eta ez du bere gain hartuko, inola ere, web-orriaren eta/edo haren zerbitzuen funtzionamenduak eragin ditzakeen edozein motatako kalte-galeren erantzukizunik, ez eta web-orriaren erabilgarritasuna bermatzearen erantzukizunik ere, ezta erabiltzaileak une oro webgunea edo eskaintzen diren zerbitzuak erabili ahal izatearen erantzukizunik ere.

ARDURADUNAk ezin du bermatu edukien fidagarritasuna, egiazkotasuna, zehaztasuna eta gaurkotasuna, eta, beraz, kanpoan geratzen da webgunearen bidez eskuratzen den informazioak zuzenean edo zeharka eragindako kalteengatik sor daitekeen edozein erantzukizun mota.

Hala ere, ARDURADUNAk adierazten du beharrezko neurri guztiak hartu dituela, bere aukeren eta teknologiaren egoeraren barruan, web-orriaren funtzionamendua bermatzeko eta erabiltzaileei birusik eta gainerako osagai kaltegarririk ez transmititzeko.

5. Estekak

Webgunean Interneteko beste gune batzuetarako estekak edo hiperestekak badaude. Hiperesteka ezartzen duen web orriak ez du jasoko legez kontrako informaziorik edo edukirik, ez eta moralaren edo ohitura onen kontrakorik ere.

Ez da adierazpen edo argibide faltsurik, zehaztugaberik edo iraingarririk egingo zuzendariei, enplegatuei, laguntzaileei edo edozein arrazoirengatik orrialdean harremanetan jartzen diren pertsonei, orrialdearen erabiltzaileei edo hornitutako edukiei buruz.

6. Jabetza intelektuala eta industriala

Web-orriaren Copyright, diseinua eta sorrera ARDURADUNAren titulartasuna da. Doako sarbideak ez dakar beste eskubiderik edo lizentziarik jabearen berariazko baimenik gabe erreproduzitzeko eta/edo banatzeko; beraz, Jabetza Intelektualari buruzko Legearen 8. artikuluan eta 32.1. artikuluaren bigarren paragrafoan xedatutakoarekin bat etorriz, espresuki debekatuta dago webgune honetako eduki guztiak edo batzuk erreproduzitzea, banatzea eta publikoki jakinaraztea, merkataritza-helburuekin, edozein euskarritan eta edozein bitarteko teknikoren bidez, aldez aurreko baimenik gabe, Erabilera Industrialaren Erabilera errespetatuta.

Web orri honetako markak, logotipoak, diseinuak, edukiak, programak edo antzeko objektuak jabetza industrialaren eta intelektualaren legeek babesten dituzte. Sorburu-kodeak, sartutako algoritmoak edo datu-basea, osorik edo zati batean, baimenik gabe erreproduzitu, banatu, manipulatu edo desmuntatzen badira, zigor zibil eta penal larriak ezarriko dira, eta Zuzenbidean dagozkion akzio judizial guztiak gauzatuko dira.

7. Pribatutasunari eta datuen babesari buruzko politika

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean (DBEO), 2016/679 EB Erregelamenduan eta 3/2018 DDD DBLOn (datu pertsonalen tratamenduari eta horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa) xedatutakoaren arabera, Erabiltzaileari jakinarazten zaio ematen dituen datu guztiak Jardueren Erregistro batean sartuko direla, sortu dela eta bere zerbitzuak hobetzeko ardura duen ARDURADUNAren produktuak eta zerbitzuak kudeatzeko ardura izango duela. Ez da erabaki automatizaturik hartuko eta ez da profilik egingo emandako datuetan oinarrituta. Emandako datu pertsonalak merkataritza-harremanak dirauen bitartean gordeko dira, hala badagokio, eta interesdunak datu horiek ezabatzea eskatzen ez duen bitartean.

Horretarako, ARDURADUNAk interesdunaren baimena eskatuko du datuak biltzeko formularioaren bidez, datu horiek tratatzeko. ERABILTZAILEAk baimena edozein unetan kentzeko legitimazioa izango du, baita datuak eskuratzeko, zuzentzeko, transferitzeko, mugatzeko, ezabatzeko edo aurka egiteko eskubideak baliatzeko eta kontrol-agintaritzari erreklamazioa aurkezteko ere, baldin eta uste badu tratamendua ez datorrela bat indarreko araudiarekin.

Web orriko edukiak adin nagusikoei zuzenduta daude, ARDURADUNAk ez du adingabeen daturik lortu nahi, eta bere fitxategian adingabe baten datu pertsonalak daudela jakiten duenean, berehala ezeztatuko ditu datu horiek.

8. Aplikatu beharreko legeria eta jurisdikzioa

ERABILTZAILEArekiko harremana indarrean dagoen Espainiako araudiaren araberakoa izango da, eta edozein eztabaida Donostia Gipuzkoako epaitegien eta auzitegien esku jarriko da, aplikatu beharreko legeriak beste foru edo legedi bat ezartzen ez badu.